نویسنده پانیذ رحیمی

مقاله
0

موسیقی فارس_محمدرضا سعیدی: آواز چاروداری یکی از غنی ترین آواز های موسیقی مازندران است که…

اخبار
0

با سروده ای از رهی معیری;

موسیقی فارس_مهران مهرگانی:”بد خواه وطن” ، آخرین اثر صادق نوری روانه بازار موسیقی شد.  شعر…