دیگر رسانه‌ها

دیگر رسانه‌ها حسن ناهید
0

روایت حسن ناهید از روزهای تنهایی‌اش

موسیقی فارس-حسن ناهید که متولد ۱۳۲۲ است، این روزها در تنهایی زندگی می‌کند و دیگر…

1 16 17 18 19 20 30