موسیقی سنتی

مصاحبه محمدمعتمدی
0

محمد معتمدی درباره لغو کنسرتش در اصفهان گفت:

صدور مجوز کنسرت بنده به نام موسسه دیگر نوشداروی پس از مرگ سهراب است

موسیقی فارس- محمد معتمدی در پی انتشار مواضع اداره کل ارشاد اسلامی اصفهان در موضوع…

1 2 3 4 5 7