اخبار

اخبار
0

رئیس سازمان بسیج هنرمندان لرستان خبر داد: اجرای عمومی۱۷سرود انقلابی در لرستان

موسیقی فارس-  رئیس سازمان بسیج هنرمندان لرستان از اجرای عمومی ۱۷ سرود انقلابی در قالب…