اخبار

اخبار 13970619000959_Test_PhotoN
0

اثر زنده یاد پرویز مشکاتیان

موسیقی فارس- جلد هشتم از مجموعۀ شعر بی واژه اثر زنده یاد پرویز مشکاتیان منتشر…

اخبار f
0

درمجمع عمومی سالانه خانه موسیقی

موسیقی فارس-مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی روز گذشته (یکشنبه 18 شهریور) تشکیل شد. در این مجمع…