اخبار

اخبار
0

یک خواننده در گفت وگو با موسیقی فارس؛

سهیل توکلی گفت: ساخت موزیک پر هزینه است ونیاز به سرمایه دارد ؛ زمانی این…