اخبار

اخبار
0

اجرای ارکستر فیلارمونیک نیویورک با حضور نوازنده ارکستر فیلارمونیک تهران

موسیقی فارس-ارکستر فیلارمونیک نیویورک با حضور نوازنده،كنسرت مایستر و مدیر اجرایی ارکستر فیلارمونیک تهران در…