مصاحبه

مصاحبه نیما علامه
0

نیما علامه از انتشار آهنگ محرمی خود خبر داد:

هیچ وقت به خاطرمجوزکار مناسبتی نکردم

موسیقی فارس-سارا صادقی: نیما علامه از قطعه تازه خود برای اربعین تا انتشار آلبوم تازه…

مصاحبه محسن خلیلیان
0

محسن خلیلیان در گفت وگو با موسیقی فارس از ساخت کار محرمی خود خبرداد؛

موسیقی فارس-سارا صادقی: محسن خلیلیان رهبر ارکستر مهدی احمدوند ازاجرای این ارکستر و مراحل انتشار…