مصاحبه

مصاحبه
0

نقد وظیفه نظارتی دفتر موسیقی

موسیقی فارس- مولف کتاب «طرح جامع موسیقی کشور» معتقد است هنوز تعاریف مشخصی از «نظارت»،…

مصاحبه
0

دلایل تعطیلی ارکستر شهر تهران

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:

موسیقی فارس- رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برخی از فعالیت های…