مصاحبه

دیگر رسانه‌ها 139207291350077871382354
0

عثمان محمدپرست:

نکوداشت استاد عثمان محمد پرست نوازنده "دوتار"

موسیقی فارس- نوازنده پیشکسوت دوتار خراسان درباره کنسرت موسیقی محلی خراسان که اخیرا برگزار شد،…