گزارش تصویری

گزارش مسیح و آرش
0

بعد از 13 سال اتفاق افتاد

موسیقی فارس-شبنم ظهیریانی: بالاخره انتظارها به سر رسید و بعد از مشکلات فراوان در زمینه بلیط فروشی طرفداران مسیح و آرش عدل پرور پنجشنبه 17 اسفندماه برای اولین بار شاهد هنرنمایی این دو برادر به صورت زنده بودند.