یادداشت

یادداشت
0

مروری بر آلبوم «بعد برو» اثری از ماکان اشگواری، امیر صارمی

موسیقی فارس- امیر بهاری: «بعد برو» دوئت ماکان اشگواری و امیر صارمی را می‌توان به…

یادداشت
0

رد انگشتان استثمار شرکت ها بر تن نوکیسگان موسیقی

موسیقی فارس- لی لا رضایی: مافیای چرک آلوده شرکت های موسیقی هر روز از زاویه ای…

1 2 3 8