یادداشت

یادداشت
0

گذری کوتاه بر آیینِ تعزیه و هنرِ «شیرزاد غفاری»

این نوشتار به‌تمامی ذاکران، مرثیه‌خوانان و تعزیه‌خوانانِ صاحبنام و یا گمنامِ اقصی‌نقاطِ ایران‌زمین، تقدیم می‌شود

موسیقی فارس-محمدرضا ممتازواحد: راقمِ این سطور، آشنایی با آوای «شیرزاد غفاری» را وامدارِ «احمدرضا قدیری‌گزی»…

یادداشت
0

درآستانه‌ی زادروزِ «دُرةالتاج»

موسیقی فارس- محمدرضا ممتازواحد: درخلالِ ضبطِ یکی از برنامه‌های «عندلیبِ» رادیو ایران که به‌مناسبتِ شبِ…

1 2 3 14