Uncategorized

Uncategorized
0

به منظور حمایت از جامعه نوازندگان ؛

موسیقی فارس-ویدا مراقبتی:موسسه فرهنگی و هنری آهنگ پارسیان با همکاری آموزشگاه موسیقی نَم و همراهی برخی از نمایندگان سازمان جهانی یونسکو در نظر دارد جشنی برای گرامیداشت ساز ویولن و حمایت از جامعه نوازندگان این ساز در ایران برگزار کند.