پرواز

0
اثری از:
کیان پورتراب
خواننده:
کیان پورتراب
[Forwarded from Kian Pourtorab | کیان پورتراب]
پرواز
——
رو دور ثابت،
میگَشتیم ما،
اما تورو میدیدم،
میکِشی شکلی رو دستات..
شکلی مثل بالها،
چون واسه بلندپروازیهات،
دیگه نه سقفی بود،نه این زمین دیگه جایی واسش داشت…
تو آزاد و رها ،سبک بال…
حالا رسیدی به ابرها من این پایین تو فکرم ای کاش…
من هم ای کاش…
یه بار دنیا رو از،دیدِ تو میدیدم…
من بالا و پایین میرم،
بالا و پایین میرم،
هنوز پاهام رو زمینه ولی میدونم که خودم یه جای دیگه ام.
من بالا و پایین میرم هی…
بالا و پایین میرم،
میدونم این یه خوابه اما تو ذهنم بیدارمو ادامه میدم چون…
میبینم سایه مو رو زمین ،خودم اون بالا رو ابرام..
برنمیدارم فکرمو از چیزیکه دنبالشم تا…
وقتی نشم مثل تو من،
نفهمم حسشو من،
اونقدی بالا پایین میرم تا آماده شم (بال درآرم) واسه پرواز…
حالا رسیدی به ابرها من این پایین تو فکرم ای کاش…
من هم ای کاش…
یه بار دنیا رو از،دیدِ تو(اون بالا) میدیدم…
اشتراک گذاری

پاسخ دهید