تا همیشه

0
اثری از:
امین حبیبی
خواننده:
امین حبیبی

قبل از تو این نبودم
من اینچنین نبودم
اینگونه عاشقانه
عاشق ترین نبودم

قبل از تو من که بودم
تنها و یکه بودم
سرگرم زندگی و
دنیا و سکه بودم
•••
دیدم تو را شدم دیوانه
شدم چو شمع و تو پروانه
آواره ایی شدم بی خانه
بعد از تو تا همیشه شکسته دل چو شیشه

شدم شبیه یک ویرانه
افتاده گوشهٔ می خانه
اسیر باده و پیمانه
بعد از تو تا همیشه شکسته دل چو شیشه
•••
با من چه کرده ایی تو
چه کرده ایی که بی تو
عمرم گذشت و اما
هنوزم با منی تو

جانم به لب رسیده
دلم دیگر بریده
عشق تو این دلم را
به خاک و خون کشیده
•••
دیدم تو را شدم دیوانه
شدم چو شمع و تو پروانه
آواره ایی شدم بی خانه
بعد از تو تا همیشه شکسته دل چو شیشه

شدم شبیه یک ویرانه
افتاده گوشهٔ می خانه
اسیر باده و پیمانه
بعد از تو تا همیشه شکسته دل چو شیشه

 

اشتراک گذاری

پاسخ دهید