زو

0
اثری از:
گروه خط
خواننده:
سیاوش مهر
تنظیم‌کننده:
دانیال جلالی

گرد او نشست
گرد‌او شکست
گرد‌او نشست
گرداو شکستم
من
تا بهار آرزو

هرکس که دید روی تو بوسید چشم من
کاری که کرد دیده ی من بی نظر نکرد

من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
او خود گذر  به ما چو نسیم سحر نکرد

با زو کشیدن
بوسه میدود
میرمد
میدمد
رفتم سوی
مرز بی هوایی
چرایی
حوای من
بی هوا آی من
وای من
وای من
رفته تن
تن به تن
های من
آنِ من

بازو یم را بازیدن
بازیدن آغازیدن

اشتراک گذاری

پاسخ دهید