کمانچه نوازی هومان رومی منتشرشد

0

موسیقی فارس-آلبوم کمانچه نوازی هومان رومی در زانر موسیقی دستگاهی ایران در مایه دستگاه سه گاه به مدت 44 دقیقه منتشرشد.

رومی متولد خرم آباد لرستان کارشناسی موسیقی را در دانشگاه تهران گذرانده وبه ترتیب نزد استادانی چون احمد مراحمی ، هادی منتظری ، علی اکبرشکارچی و کیهان کلهرتکنیک ها و معلومات موسیقی ردیف وظرایف کمانچه نوازی را تلمذ کرده است.

هومان رومی سالها پیش آلبومهای شب عید (شوعید) ، پرواز بیکران و در مسیر فصلها را ضبط و انتشار داده است.

محتوای شنیداری «صبح» شامل خلوت صبح ، درانتظارصبح ، بامدادپگاه ، پیام آور صبح ، صبح و آوازهای مویه ، زنگ شتر ، نغمه زابل و مخالف سه گاه است.

آلبوم «صبح » از سوی موسسه راوی در استودیو پاییز حسن خدایی نیا و طراحی جلد نازنین خزایی و عکاسی فرانک شرق آرا توسط پخش ایران گام هنرشهر درفروشگاههای معتبر عرضه محصولات فرهنگی دردسترس قراردارد.

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید