نقدی بر سریال خانگی آقازاده توسط عباس مجابی

0

این اواخرمردم ما شاهد تماشای سریالی بودند در پخش خانگی به نام آقازاده که توسط  موسسه اوج ساخته شده که تامین کننده بودجه اوج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که این مساله یک نکته بسیار مهم است یک هشدار باید داد به سپاه وآن اینکه در طول این چهل سال سپاه توانسته در تک تک عرصه ها عرض اندام کندو موفقیت هایی را کسب کند که اگر مردم ما توانستند باوری نسبت به سپاه کنند ارزش هایی رادیدند توسط سپاه که  توانستند باور کنند مبحث فرهنگی یک مبحث بسیار مهمی است که از اوایل تشکیل سپاه نیز به آن تاکید شده و مورد توجه قرار گرفته است اما نه در این قدو قامت سریال آقازاده قتی ما باور داریم اگر میخواهیم ما فیلم خوبی بسازیم باید سناریوی خوبی داشته باشیم اگر سناریوی خوبی میخواهیم قصه خوبی باید اشته باشیم و اگر قصه خوبی میخواهیم این قصه را باید پرورش داده باشیم و کار کرده باشیم روش میبینیم سریال دراین قسمت کاملا ضعیف است هیچ کسی نیامد روی این قصه ها کار کندوهرکس هر قصه ای را که میخواست نوشت و هرکس هر قصه ای را که دوست داشت تایید کردو هرچیزی را که خوشش نیامد رد کرد و قصه ها و داستان ها و سناریوها هم دستخوش سلیقه گردید درحالی که باید کارخانه تولید سناریوساخته میشد در کشور یعنی برای اندیشه بها قائل شد سپاه امروز به صحنه آمده و میخواهد با مفاسد مبارزه کند اما باید دید به چ شکل آمده و چه موفقیتی میخواهد حاصل کند کسانی که برای ساخت این فیلم قدم قدم برداشته اند افرادی بکر نبوده اند اما کاملا سطحی آمده اند البته هرکسی در هر جایی برای مبارزه با فساد قدم برداشت باید از او تشکر به عمل اورداینکه ما انتقاد میکنیم نشان از این دارد که این فیلم دیده شده وچه بخواهیم چه نخواهیم داریم این فیلم را تبلیغ میکنیم و مبارزه نمیکنیم و این نشان میدهد نقد و انتقاد ما سازندست .

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید