موج سواری نابلدان موسیقی از شهرت خوانندگان

0

موسیقی فارس: موسیقی جزو هنرهایی یه شمار می رود كه با گوش ما در ارتباط است بنابراین تاثیر بسیار زیادی در تعلیم و تعلم دارد. این هنر توانسته با مراتب وجود و نفس انسان ارتباط مستقیم برقرار كند زیرا برآمده از نفس انسان است و بر آن نیز می نشیند. بنابراین باید به موسیقی نگاهی همه جانبه داشت و نگاه های تك بعدی تعریف این هنر را به درستی نمایان نمی كند.
در نیم فصل یا پایان فصل هنری،بعداز اتمام قرارداد خوانندگان مطرح کشور ، افرادی بعنوان سرمایه گذار یا تهیه کننده وارد عرصه موسیقی می شوند
بی شک خوانندگانی هستند که بعداز فعالیت و به شهرت رسیدن ، افرادی حتی تحت عناوین مختلف مثل تهیه کننده و سرمایه گذار با آنان وارد مذاکره و بستن قرار داد می شوند.
هنرمندان باید، تهیه کنندگان یا سرمایه گذاران جدیدی را که تصمیم به حضور در این عرصه را دارند از هر لحاظ بررسی کنند.چه بسا افراد یا موسسات تازه وارد به دنیای موسیقی ، بخاطر عدم تبلیغات راهبردی برای مسیر فعالیت خود و معروف شدن از کوتاه ترین راه استفاده میکنند.
بعضا” نابلدان به سراغ هنرمندان مشهور موسیقی ، می روند که از طیف هوادار جوان بهره می برند.نابلدان جدید، مازاد به درآمد زایی با آگاهی از اینکه موسیقی در سبد خانوار قرار نگرفته ، به راحتی از آن کسب درآمد می کنند . نقش خوانندگان و هنرمندان در عرصه موسیقی و عدم حضور نابلدان در حوزه موسیقی ،خیلی مهم است .چراکه در شرایط سخت اقتصادی روا نمی باشد مخاطبانی که برای آرامش روح خود و فارغ از هرگونه خستگی جسم ، به این فضا روجوع میکنند ، از بار کیفی و اجرایی ضعیف رنج برده و پول خوبی به حساب نابلدان واریز شود.
انعكاس واقعیت رسالت شبكه های اجتماعی در خصوص نابلدان موسیقی
شبكه های اجتماعی مجازی زمینه ساز نگرشی نوین در تعامل و ارتباط های انسانی شده اند. این شبكه ها با از میان بردن فاصله های زمانی و مكانی، ارتباط افراد با یكدیگر را در تمام نقاط دنیا برقرار می سازند. انعكاس واقعیت ها، تعاملی بودن مشاركت در ایجاد محتوا، تكثیر پیام نظر دهی مثبت یا منفی، حضور بدون شناخته شدن و اثر گذاری را می توان ازجمله ویژگی های این فضای های ارتباطی دانست.ولی آیا در در شناساندن نابلدان موسیقی اینگونه عمل کرده اند؟
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر نسبت به گذشته روند رو به رشدی پیدا کرده است کنسرت‌های متعدد است که بالطبع نقش خوانندگان در معرفی تهیه کنندگان جدید در رشد این مساله بی تاثیر نبوده و نیست.
ادامه دارد….

*علیرضا للکامی کارشناس هنری و منتقد موسیقی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید