بیریوزکا رقص شناور روسی

0

موسیقی فارس-غزل خواجوی: روسیه رقص سنتی و محلی به نام «بیریوزکا» دارد که تداعی کننده شناور بودن رقصنده بدون هیچ وسیله‌ای است.

در زبان روسی «بیریوزکا» (Berezka) به معنای درخت توس کوچک است این  درخت همواره نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ روسیه داشته است. رقص «بیریوزکا» رقصی سنتی این کشور است که نام آن برگرفته از آهنگ قدیمی «تک درخت توس در دشت ایستاده» است و به صورت دسته جمعی و دایره وار اجرا می شود.

این رقص تکنیک خاصی دارد و رقصندگان باید طوری روی پنجه پا کوتاه و سریع قدم بردارند که برای بیننده حرکت قو روی آب تداعی شود؛ در واقع این رقصندگان طوری می‌رقصند که انگار شناور هستند.

در ادامه می‌توانید ویدیو این رقص سنتی روسیه را مشاهده کنید.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید