برای برنامه حمایت و صیانت از موسیقی

سهم موسیقی ملی از بودجه ۹۸

0

موسیقی فارس- برای برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی در بودجه ۹۸، ۴۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار موسیقی فارس، در لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت که روز گذشته، سه‌شنبه چهارم دی به مجلس تقدیم شد برای «برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی» بودجه‌ای ۴۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

زیرمجموعه‌ این ردیف بودجه به شرح زیر است:

ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران؛ یک میلیارد تومان

بررسی و صدور مجوز پروانه تاسیس و فعالیت مراکز موسیقی و موسسات مرتبط؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

حمایت از برگزاری جشنواره‌های موسیقی؛ پنج میلیارد تومان

حمایت از تولید، ساخت و اجرای برنامه‌های موسیقی صحنه‌ای؛ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

حمایت از حفظ و اشاعه موسیقی نواحی و آئینی ایران؛ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های حوزه موسیقی؛ ۵۰۰ میلیون تومان

صدور مجوز انتشار آثار موسیقی؛ ۱۵۰ میلیون تومان

صدور مجوزهای مرتبط با اجرای موسیقی؛ ۶۰۰ میلیون تومان

کمک به بنیاد فرهنگی‌هنری رودکی؛ پنج میلیارد تومان

کمک به شرکت در جشنواره‌های موسیقی در داخل و خارج از کشور؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

کمک به مؤسسات، مراکز، انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی موسیقی؛ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

حمایت از ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران؛ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

کمک به خانه موسیقی و موزه موسیقی؛ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

 

در لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت برای «برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی» در سال ۱۳۹۷ بودجه‌ای ۴۹ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود.

زیرمجموعه‌های این ردیف بودجه به شرح زیر بود:

ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران؛ ۳۰ اثر با بودجه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

بررسی و صدور مجوز پروانه تاسیس و فعالیت مراکز موسیقی و موسسات مرتبط؛ ۷۰ مرکز با بودجه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

حمایت از برگزاری جشنواره‌های موسیقی؛ ۲۰ جشنواره با بودجه ۵ میلیارد تومان

حمایت از تولید، ساخت و اجرای برنامه‌های موسیقی صحنه‌ای؛ ۶۵ برنامه با بودجه ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

حمایت از حفظ و اشاعه موسیقی نواحی و آئینی ایران؛ ۵۰ اثر با بودجه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های حوزه موسیقی؛ ۱۰۰ مورد با بودجه ۵۰۰ میلیون تومان

صدور مجوز انتشار آثار موسیقی؛ ۳۰۰ مجوز با بودجه ۱۵۰ میلیون تومان

صدور مجوزهای مرتبط با اجرای موسیقی؛ ۱۰هزار مجوز با بودجه ۶۰۰ میلیون تومان

کمک به بنیاد فرهنگی‌هنری رودکی؛ ۱۲۰ عنوان اجرا با بودجه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

کمک به شرکت در جشنواره‌های موسیقی در داخل و خارج از کشور؛ ۶۰ رویداد با بودجه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

کمک به موسسات، مراکز، انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی موسیقی؛ ۵۰ تشکل ـ موسسه با بودجه یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

حمایت از ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران؛ ۵۰ اجرا با بودجه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

کمک به خانه موسیقی و موزه موسیقی؛ ۱۰ مورد با بودجه ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

 

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید