موسیقی فارس-اعضای هیات انتخاب و ارزیابی بخش رادیو تئاتر سومین جشنواره سراسری تئاترسردارآسمانی معرفی و منصوب شدند.   به گزارش...