چهل خواننده در یک قطعه

موسیقی فارس- چهل خواننده ایرانی آهنگی مشترک را به آهنگسازی بهروز صفاریان مشترکا اجرا می‌کنند. «منوبشناس» یک اثر موسیقایی بین‌المللی...