دیگر رسانه‌ها

دیگر رسانه‌ها
0

محمد الهیاری:

عموم ترانه‌ها از دویست تا سیصد کلمه تشکیل شده‌اند که فقط جابجا می‌شوند

موسیقی فارس: محمد الهیاری فومنی درباره وضعیت کیفی ترانه‌ها می‌گوید: موسیقی امروز در حال فاصله…