موسیقی سنتی

گزارش
0

سال‌ها قبل همایون خرم در حین اجرای مصطفی مداحی به گریه افتاد؛

موسیقی فارس_شبنم خان‌مصدق: مصطفی مداحی از شاگردان با استعدادِ استاد همایون خرم موسیقی دان برجسته…