مصاحبه

مصاحبه
0

ایمان قیاسی در گفت و گو با موسیقی فارس:

موسیقی فارس-مازیار رضایی: ایمان قیاسی از خوانندگان عرصه پاپ در گفت‌وگو با موسیقی فارس از…

مصاحبه
0

گفت‌وگوبا حسین رضایی نیا:

امیدوارم کنسرت پیش رو درخور شاَن و منزلت استاد کامکارباشد

موسیقی فارس- لی‌لا رضایی:حسین رضایی‌نیا  ازنوازندگان سرشناسی است که تا کنون همکاری های بسیاری با…

مصاحبه
1

خواننده پیشکسوت پاپ در گفت‌وگو با موسیقی فارس:

کارهای جدید یا ابراز بدبختی و استیصال و درماندگی است و یا ابراز علاقه و التماس به یک فرد معلوم‌الحال

موسیقی فارس- لی‌لا رضایی: استاندارد کارها و خواست قاطبهٔ مخاطبان به قدری افت کرده که…

1 2 3 15