مصاحبه

مصاحبه
0

گفت و گو با بهروز قهاری سرپرست گروه هوران:

کنسرت پیش رویمان کارهای سنتی و کوبه ای درنظر گرفتیم چون فکر می کنم نقش موسیقی سنتی در جامعه بسیار کمرنگ شده است

موسیقی فارس-شبنم ظهیریانی: گروه «هوران» به سرپرستی بهروز قهاری از سال ۸۲ فعالیت خود را…

1 3 4 5 6 7 15