گل بود به سبزه آراست

موسیقی فارس-تماشای استاد ایرج خواجه امیری و گوش سپردن عاشقانه استاد شجریان به آواز او در قالب یک ویدیوی یک دقیقه‌ای در حال دست به دست شدن است ای...