سرقت در روز روشن

موسیقی فارس-لی لا رضایی:«پدرام امینی ابیانه» از 5 سالگی شروع به فراگیری موسیقی (پیانو‌) کرده است وی از شاگردان «حسن...