مصاحبه

مصاحبه
0

چند روز قبل ارکستر سمفونیک کنسرواتوار برلین «عرفان ایرانی» را اجرا کرد؛

موسیقی فارس: ارکستر سمفونیک کنسرواتوار بوستون، یکی از مهم‌ترین کنسرواتوارهای ایالات متحده امریکا، پوئم سمفونیک…