با هدف حمایت از طبیعت

درخت هایی برای هنرمندان کاشته شد

0

موسیقی فارس-سارایغموری: مراسم روز درختكاري با همكاري مجموعه فرهنگي -تاريخي سعد آباد و با مشاركت موسسه خيريه هومن و با حضور مديران و مؤسسان آن؛ بهار و پونه جعفري نژاد صبح روز بيستم اسفند ماه راس ساعت ده صبح
در باغ هنرمندان سعد آباد با حضور اساتيد و هنرمندان :
استاد لوريس چكنواريان( موسيقيدان ) ،افشين يد الهي ( شاعر) مهرداد شهسوارزاده، ( خواننده) -خانم شيرين صوراسرافيل،علي سلطاني، آفرين ساجدي ، استاد فراست ( نويسنده ) حميد وكيل باشي، كيوان فهري، و تعداد زيادي از خيرين و حاميان و علاقمندان با حضور خانواده هومن قدرت نما مادر عزيز هومن برگزار شد.

ستار اوركي و شهره سلطاني از غايبان مراسم بودند كه به دليل مشغله كاري نتوانستند حضور پيدا كنند و خود اقدام به کاشت درخت خودبکنند.

در اين مراسم كاشت چند اصله درخت به ياد اساتيد فقيد از جمله :
استاد احمد شاملو ، استاد بابك بيات ، عباس كيارستمي نادر ابراهيمي ، سهراب سپهري ، فريده لاشايي ، حميد سمندريان ، هما روستا ، دنيا فني زاده و ….برگزار شد .

همچنين با مشاركت هنرمندان ابتدا كاشت درختي به نام استاد عباس كيارستمي نامگذاري و سپس با حضور مهرداد شهسوارزاده -خواننده درخت استاد بابك بيات كاشت و آبياري شد .

ضمن اينكه در غياب هنرمندانی همچون ستار اوركي ، و شهره سلطاني و به در خواست خودشان كاشت و آبياري دو اصله درخت تَوسط مهردادشهسوارزاده انجام پذيرفت.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید