گزارش جشنواره موسيقي فجر در كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي

اميدواريم اسناد هنري تا پايان دولت يازدهم مصوب شود

0

موسیقی فارس-سي و دومين جشنواره بين المللي موسيقي فجر و سند موسيقي در كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي شد.
محمدحسين ايماني خوشخو؛ رييس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه گفت: اميدواريم با تعامل خانه موسيقي و دفتر موسيقي و هنرمندان جشنواره بين المللي موسيقي فجر با كيفيت و هدفمند برگزار شود.
ايماني خوشخو در ادامه گفت: سند معماري با حضور معاون وزارت راه شهرسازي و شهردار تهران در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي و مقرر شد اين سند با بيان موارد ضروري خلاصه شده و براي بررسي نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شود. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نمايش اسلايدهاي مسير معماري ايران از دوره صفويه تا امروز، ساماندهي معماري به عنوان يك مساله، ضرورت و اهميت آن بيان شد.
رييس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: سند موسيقي نيز كه تهيه شده است در تعامل با دفتر موسيقي و كميسيون هنر و معماري بازنگري نهايي شده و سپس به كميسيون مشورتي شورا ارسال مي شود و در نهايت براي بررسي و تصويب در شوراي عالي مطرح می شود.
ايماني خوشخو اظهار اميدواري كرد تا پايان دولت يازدهم اسناد هنري معماري، سينما و موسيقي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شوند تا گامي به سمت ساماندهي هنرها و هماهنگي دستگاهها و نهادها برداشته شود.
رييس كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر جايگاه هنر و هنرمندان در جامعه گفت: جايگاه و اصالت هنرمندان به گونه اي است كه لازم است مرجع بودن هنرمندان براي تاثيرگذاري در هنرحفظ شود و هنرمندان درگير جريان ها نشوند.
فرزاد طالبي؛ مديركل دفتر موسيقي نيز دراين جلسه با اشاره به شيوه نامه اجراهاي صحنه اي گفت: اين شيوه نامه را وزير قبلي فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ كرد اما هنوز براي نهادهاي مربوطه ارسال نشده بود كه قرار شد به نهادها و دستگاههاي مربوطه ارائه شود.
طالبي همچنين با اشاره به جشنواره هاي موسيقي گفت: برنامه هاي سي و دومين جشنواره بين المللي موسيقي فجر تكميل شده است. در اين دوره رويكرد موسيقي انقلاب اسلامي پررنگ است و به موسيقي اصيل توجه جدي شده است. بررسي توليدات موسيقي ايران كه از سال گذشته در جشنواره آغاز شد در اين دوره نيز انجام مي شود.
حميدرضا نوربخش؛ مدير سي و دومين جشنواره بين المللي موسيقي فجر نيز در اين جلسه گفت: در سي دوره جشنواره موسيقي فجر اتفاقات خوبي افتاد اما ساز و كار جشنواره به گونهاي نبود كه به سمت و سوي حرفه اي برود بنابراين از سي و يكمين دوره تحولي در جشنواره ايجاد شد و به گونه اي ريل گذاري شد تا جشنواره تابع نظرات مديران نباشد. از سال گذشته جايزه توليدات موسيقي در جشنواره مورد استقبال قرار گرفت و در دوره گذشته جشنواره هنرمندان و گروههاي شاخص و حرفه اي به نوعي در داوري، شوراي جشنواره يا اجرا حضور داشتند و سعي كرديم در سي و دومين جشنواره گروههاي حاضر چندان تكراري نباشند.
نوربخش با اشاره به حضور موسيقي ايراني، نواحي، بانوان، كلاسيك و بخش بين الملل در جشنواره گفت: بخش بين المل با محوريت ايران فرهنگي برگزار مي شود و گروههايي نيز از چند كشور اروپايي و ژاپن حضور دارند كه در اين بخش سعي شد هنرمندان و گروههاي شناخته شده را داشته باشيم. در موسيقي اركسترال علاوه بر اركستر سمفونيك تهران و اركستر ملي ايران، اركسترهاي ديگري نيز برنامه اجرا مي كنند و بيشترين حضور اركسترها را در جشنواره امسال داريم.
نوربخش افزود: در موسيقي ايراني جشنواره امسال تم موسيقي هاي خاطره انگيز در نظر گرفته شد كه بخشي از آن موسيقي انقلاب است و پنج گروه سنتي موسيقي هاي خاطره انگيز از انقلاب را اجرا مي كنند. موسيقي نواحي نيز در جشنواره سي و دوم مورد توجه جدي است كه بخشي از آن موسيقي نواحي نسل قبل است و بخش ديگر نسل دوم و سوم كه به موسيقي نواحي نگاه امروزي دارند. در بخش موسيقي بانوان نيز به موسيقي نواحي توجه شده است و يك برنامه نيز با اجراي 10 هنرمند شاخص موسيقي نواحي در جشنواره در نظر گرفته شده است.
مدير سي و دومين جشنواره بين المللي موسيقي فجر در ادامه گفت: در بخش جايزه توليدات موسيقي ايران، 170 آلبوم موسيقي كه از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال توليد و منتشر شده اند، بررسي و داروي مي شود.
حسن بلخاري؛ عضو كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه گفت: ما دچار تغيير و تطور ذوق شده ايم اما نبايد موسيقي پاپ را در تقابل با سنتي بدانيم.
بلخاري افزود: لازم است وجه جامعه شناسي در موسيقي نيز مورد توجه قرار گيرد و از منظر حكمت نيز به موسيقي توجه شود. اگر به زبان حكمي در موسيقي توجه شود مي تواند چالش هاي بخش هايي از موسيقي را برطرف كند.
در ادامه جلسه اعضاي كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهادهاي خود را درباره سند موسيقي بيان كردند.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید