پس از پنج سال تحمل

فرشید اعرابی به آزادی رسید

0

موسیقی فارس-علی رزمخواه: فرشید اعرابی پس از سالها در آزادی به روی صحنه رفت.
در این اجرا نیما نواپور (درامز)، فرزادفخرالدینی (گیتار الكتریک)، هادی کیانی(کیبورد)، محمد نیک (گیتار باس) بافرشید اعرابی همراه شدند تا شبی خاطرهانگیز را برای هواداران سبک هوی متالکه خود او آغازگر آن بطور رسمی درایران بوده است را تجربه کنند.

از قطعات اجرا شده در این برنامه می توان به کافران، پنهان، فریاد کن و ساعتها اشاره کرد. وی قطعه «تنديس ايثار»را به همه شهدا و جوانانی كه به گفتهاعرابی «جانشان را برای اين سرزمين فداكرده‌اند» تقدیم کرد و در توضیح این اثرگفت: «هر هنرمندی با یک ایدئولوژی ومرزبندی در آثارش پیش می‌رود. مناعتقاد دلی دارم که جامعه کنونی ایرانمدیون جوانانی است که برای ما جنگیدندتا ما امروز اینجا دور هم جمع شویم وحالمان خوب باشد.»

به امید اینکه این هنرمند برای اجراهای بعدی خود مجبور به تحمل صبری ۵ ساله نشود.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید