به دلیل انتقادهای نیروی انتظامی از نحوه برگزاری کنسرت

دادستان بجنورد کنسرت فرزاد فرخ را لغو کرد

0

موسیقی فارس- سهند اینانلو: ابولحسن حیدری، مسئول امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان شمالی خبر از عدم برگزاری روز سوم کنسرت فرزاد فرخ در شهر بجنورد داد.

به گزار ش موسیقی فارس، وی که گفته است  این امر با دستور دادستان صورت گرفته است دلیل چنین تصمیمی را انتقادهای نیروی انتظامی از نحوه برگزاری کنسرت در روزهای اول و دوم آن عنوان کرد.

حیدری در این باره  توضیح بیشتری نداده است اما از همین اظهارات کوتاه وی چنین برمی آید که خراسان شمالی نیز رویه ی خراسان رضوی را پیش گرفته و مسئولان محلی استان خصوصا در زمینه فرهنگی دنباله روی همسایه جنوبی شان هستند.
حیدری در ادامه اشاره ای نیز به پدیده «زیست شبانه» داشته و چنین اظهار داشته که یکی از موارد مورد نقد پلیس بجنورد ساعات برگزاری کنسرت است که قرار برگزاری اجراهای دوم و سوم در ساعات پایانی شب بوده و این امر را یادآور بحث «زیست شبانه» دانسته است.
اخیرا شاهد اظهارنظرهای تندی از تریبونهای سنتی حکومتی بر علیه این پدیده ی نوپای اجتماعی بوده ایم که از آن جمله میتوان به سخنان محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران اشاره کرد که گفته بود موافق نیست فرزندانش در چنین مراسمی حضور داشته باشند.
همچنین زمزمه هایی نیز از مراکز سنتی مذهبی در مخالفت با این موضوع به گوش می رسد که اولین مصداق عملی و عینی آن جلوگیری از برگزاری کنسرت فرزاد فرخ در بجنورد است که به بهانه ساعت برگزاری آن لغو گردیده است. اما آنچه مورد توجه ناظران اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد این است که آیا با چنین اقداماتی می توان جلوی شکل گیری پدیده هایی ازین دست را گرفت؟

صدالبته که تجربه چنین نظری را تایید نمی کند ولی مسئولان چندان به تجربیاتی ازاین جنس اعتقاد ندارند و سعی در مواجهه سلبی با پدیده های اجتماعی را داشته اند و ظاهرا همچنان در بر روی همان پاشنه خواهد چرخید.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید