علیرضا قربانی خبر داد:

پروژه “با من بخوان” لغو شد

0

علیرضا قربانی خواننده مطرح کشورمان در صفحه اینستاگرام خود از لغو اجراهایش تحت عنوان ” با من بخوان ” که در اواخر ماه جاری قرار بود برگزار شود خبر داد. قربانی دلیل این تصمیم را همدردی با داغدیدگان سانحه دردناک هواپیمای اوکراینی عنوان کرده است.

علیرضا قربانی در اینستاگرام خود نوشت:
الهی بیان آنچه که در این روزها برجان وجهان ما ایرانیان گذشته است ،بابضاعت واژه هاحتی در شعر هم نمیگنجد.باآلام روحی بسیار مصمم به تعهد حرفه ای و اجتماعی خود برای لغو کنسرت ها اقدام کردیم .به گواه تاریخ ما مردم جمع و جامعه ایم و همواره در برابر ناملایمات استوار و متحدیم.

گفتنی است پروژه بامن بخوان ازسال۹۷ بارویکرداجتماعی-انتقادی طراحی و برای سال جاری اجرا شده که مجموعه عوامل آن سعی داشتند با زبان گویای هنر وقایع و احوالات جامعه را بگویند.

اختصاصی موسیقی فارس

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید