جشنواره موسیقی هند و اروپایی در پایتخت کردستان برگزار خواهد شد

0

موسیقی فارس: بهمن مرادنیا،استاندار استان کردستان در نشستی به تاریخ ۲۴شهریور ماه؛در رابطه با پتانسیل های موجود در حوزه موسیقی گفت: بی گمان برگزاری جشنوارە‌های موسیقی و دیگر مناسبت و برنامە‌های فرهنگی می‌تواند در معرفی استان و رونق اقتصاد هنر نقش ایفا کند.

وی با بیان اینکە هم اینک «سنندج» بە عنوان شهر خلاق موسیقی مطرح و زمینە‌های لازم برای تثبیت این مسئلە وجود دارد، افزود: ادارە کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن موسیقی زمینە برگزاری جشنوارە موسیقی هند و اروپایی و زمان اجرای مناسب آن را فراهم کنند.سعی شود جشنوارە موسیقی هند و اروپایی کە کشور‌هایی زیادی نظیر ایران، هند، پاکستان، افغانستان، یونان و مناطق دیگر را شامل می‌شود بە نحو شایستە و با غنای هرچە بیشتر اجرایی و عملیاتی شود.

مرادنیا در ادامه خاطرنشان کرد:

کردستان و شهر سنندج دارای پتانسیل و ظرفیت‌های فراوان در بخش موسیقی است و حتما این جشنوارە بە تثبیت سنندج بە عنوان شهر خلاق موسیقی کمک خواهد کرد.

بە گفتە اعضای انجمن موسیقی ایران شعبە کردستان تلاش خواهد شد جشنوارە موسیقی هند و اروپایی تا پایان سال برگزار شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی استانداری

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید