سایه در کنار مردم؛

تارسیدن هنوز باید رفت!

0

موسیقی فارس_ سارا تقی نژاد: یلدا ابتهاج دختر استادابتهاج بعداز به تعویق افتادن برگزاری شب شعر در شهر کلن آلمان به دلیل گسترش بیماری کرونا ، با انتشارفیلمی از استاد عنوان کرد:
امید که این فیلم کوتاه مرهمی بر روزهای سخت انروز ما و همچنین نوید بخش روزهای آینده ما باشد
در ادامه میتوانید فیلم شعر خوانی استادهوشنگ ابتهاج را ببینید.

اختصاصی موسیقی فارس

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید