گفت و گو با بهروز قهاری سرپرست گروه هوران:

با من صنما دل یک دله کن

0

کنسرت پیش رویمان کارهای سنتی و کوبه ای درنظر گرفتیم چون فکر می کنم نقش موسیقی سنتی در جامعه بسیار کمرنگ شده است

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید