گفتم نرو

0
متن ترانه

گفتم نرو…

راتو میگیری میریو اصلا نمیبینی
یک مرد پشت پنجره تنهاوغمگینه
یک مردخسته ازدرودیوار این خونه
یک مرد داره مردن رویاشو میبینه
داره حسودی میکنه با رفتنت وقتی
میبینه جاده داره جای پاتو میبوسه
میبینه یک جوری لباساتو بغل کردی
میبینه و کنج همین دیوار میپوسه

گفتم نرو بیرون دنیا عاشقت میشه
میگیردت مبینه دل طاقت نمیاره
چترت رو وا کن عشق من
بارونم عاشق شد…
هی داره اشکاش رو رو موهای تو میباره

تنها خوشیم این لحظه‌های باتو بودن بود
حالا تموم لحظه هام دغ کردنو مردن
تقویم من با چشم‌های تو ورق میخورد
میریو انگاری روزو شبهام بهم خوردن
میریو راضی هستم ازاحساس خوشحالیت
هرچند داغ دوریه چشمات سنگینه
باشه برو اما بدون این گوشه‌ی دنیا
یک مرد پشت پنجره تنهاو غمگینه

گفتم نرو….

اشتراک گذاری

پاسخ دهید