۲۰ سال زندان برای همسر خواننده معروف لبنانی

0

خبرها حاکی از آن است که فادی الهاشم همسر نا نسی موسیقی فارس-سارا تقی نژاد: عجرم خواننده معروف لبنانی محکوم به ۲۰ سال زندان شده است.
چندی پیش بود که مردی با ماسک به طور مخفیانه وارد خانه ی این خواننده شده بود و فادی الهاشم با شلیک ۱۶ گلوله به این شخص در دفاع از خود و خانواده اش ،  با نام محمد حسن الموسی که اهل سوریه بود ، اورا به قتل رساند.

جرم همسر عجرم قتل عمد اما در دفاع از مشروع صادرشده است که این حکم ۲۰ سال زندان  را برای الهاشم رقم زده است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید