در قالب یک متن مطرح شد

انتظار تعدادی از ناشران موسیقی از مدیر جدید دفتر موسیقی

0

موسیقی فارس– تعدادی از ناشران موسیقی کشور یک روز پس از انتخاب علی ترابی به عنوان مدیر جدید دفتر موسیقی و خداحافظی فرزاد طالبی از این مجموعه، متنی را منتشر کردند.

به گزارش موسیقی فارس، تعدادی از ناشران موسیقی یک روز پس از انتخاب علی ترابی به عنوان مدیر کل جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خداحافظی فرزاد طالبی از این مجموعه متنی را منتشر کردند.

در  بخشی این نوشته که یک نسخه از آن توسط علی عزیزی یکی از ناشران حوزه موسیقی به گروه هنر خبرگزاری مهر ارسال شده، آمده است: «بنام خدای خنیا آفرین / سرانجام در روزهای فرجامین سال ۹۶ دغدغه ها و نگرانی های اهالی خنیا ودست اندرکاران و دلبستگان موسیقی ایران از تنش های پدید آمده ناشی از تغییرات مدیران و پریشانی مدیریت هنر پایان یافت و کورسوی امیدی از افق اراده صاحبان تصمیم در  بهارستان دمید.

پس از بر کناری جناب آقای علی مرادخانی که در دیوانسالاری مدیریت چهل ساله در وزارت خانه دولتی هنر، نامی آشناست و موصوف است به رفق و مدارا در تعامل با هنرمندان و فعالان هنر، بسیاری را بیم فرا گرفت که از تنگنای سیاست و قدرت بر سپهر هنرهای هفت گانه و به ویژه خنیای ایرانی پس از رفتن دکتر علی جنتی و پس از آن دکتر صالحی امیری و گمارش و گزینش وزیر جدیدگویی فصل مکرر دیگری از تنگنا بر سپهر هنر سایه افکنده است به ویژه که پس از علی مرادخانی قرعه تغییر بنام آقای طالبی مدیر مداراگر و نیک نفس مرکز موسیقی رسیده بود، اما نیک بختانه پس از مدت ها بیم و امید خبر آمد که جناب دکتر حسینی که خود از زمره عاشقان هنراند و دستی بر آتش خنیا و سرود و رود دارند به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه یافته و پس از مدتی علی ترابی از مدیران خوش نام پیشین را برای هدایت مرکز موسیقی انتخاب کرده است.

ما این خبرهای خوش و خجسته را به فال نیک گرفته و ضمن نکوداشت و ارج نهادن به مشی و مرام مثبت و سازنده آقایان مرادخانی و طالبی، حمایت و همراهی خود را از آقای دکتر حسینی و جناب آقای ترابی اعلام داشته و آرزومندیم که این دو بزرگوار بتوانند با تعامل و همکاری سازنده با بخش خصوصی که سنگ زیرین آسیاب آفرینش، اجرا، تولید و انتشار موسیقی ایران بوده و بود و نبود خود را به پای این گوهر تابان ارزانی داشته اند، بتوانند تقویم درخشانی از مدیریت کارآمد و توسعه نگر را برای آیندگان به یادگار بگذارند.

امروز موسیقی بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به هوای تازه و نگاه همسویی دولت و ملت و همراهی و همکاری هنرمندان، مدیران و تهیه کنندگان و ناشران دارد. در چنین موقع حساس ما جمعی از ناشران و پدیدآورندگان موسیقی و آثار شنیداری ایران آمادگی کامل خود را در همراهی و هم سویی با تیم تازه کار و معاونت هنری و مرکز موسیقی برای گسترش تولید، نشر موسیقی و تقویت و توسعه بسترهای اعتلا این صنعت هنر ملی اعلام می داریم.

ما نه از سر فرصت طلبی بلکه از سر واقع نگری و حق شناسی در مواجهه با رفتن مدیران شایسته پیشین معاونت هنری و مرکز موسیقی و دوستان شایسته نو آمد خویشتن را هم افق با محتوای این بیت بلند ملک الشعرای بهار در انقلاب مشروطیت می دانیم که فرمود: شاهی به میان آمد و شاهی زمیان رفت /صدشکر که این آمد و صدحیف که آن رفت.

جمعی از ناشران موسیقی ایران»

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید