نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

0

موسیقی فارس-پریسا حسین پور»صدای پای بهار در کوچه پس کوچه های شهر می پیچد.
دل ها در تب و تاب میزبانی از آفتاب آماده می شوند.
و زمستانی که باز هم رخت بر بسته و منتظر عزیمت است‌‌.
بوی نرگس و بنفشه خانه دل ها را مست و مدهوش کرده اند.
باز هم، سرور و شادی خیابان فروردین را تا دروازه نوروز سنگفرش کرده اند‌.

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

مثل لحظه ای که باغ، در ترنم ترانه شکوفا می شود، غرق در شکوفه می شود روزگارتان بهار.

“نوروز باستانی پیروز باد”

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید