پیشنهاد رسول خادم به شورای شهر تهران:

معابر پایتخت را به نام خالقان سرود «ای ایران» نامگذاری کنید

0

موسیقی فارس- رسول خادم با ارسال نامه ای به شورای شهر تهران خواستار نامگذاری خیابانی به نام خالقان سرود «ای ایران» شد.

متن این نامه که در اختیار موسیقی فارس قرار گرفته است، بدین شرح است:
جناب آقاي مهندس محسن هاشمي

رييس محترم شوراي اسلامي شهر تهران

با سلام

احتراماً ، ضمن تشكر از جنابعالي و همكاران محترم، درخصوص نامگذاري برخي از معابر،  به نام هنرمندانِ محترم اين مرز و بوم،همانگونه كه مستحضريد،  حفظ و حمايت از «سرمايه هايِ اجتماعي» جامعه ايران، و توجه به «نمادهاي ملي» اين سرزمين، بویژه در شرايط اجتماعي و اقتصاديِ  موجودِ كشور، ميتواند ، در ايجاد «انسجام اجتماعي» و«همبستگي عمومي»،  در ميانِ اقشار گوناگون  مردم ، و جلوگيري از «گسست اجتماعي»متاثر از تفاوتهای اقتصادی و فرهنگی جامعه،  موثر باشد. از اينرو،  نظر به جايگاه تاريخي و اجتماعیِ «سرود اي ايران، اي مرز پرگهر»،  كه جزئی از آثار ملي ثبت شدهء كشور(با شماره 1395ثبت میراث ملی) بوده و مورد علاقه اقشار و اقوام مختلف مردم  ايران زمین  است، و از خاستگاه و شأن  تاريخي لازم ، در احترام به عزت و استقلال ايران نیز برخوردار است، پيشنهاد مي شود نسبت به نامگذاري معابري در شأن و واجد شرايط ، به نام دست اندرکارانِ خلقِ این اثر ملی، اعم از سراينده ی شعر ( زنده ياد حسين گل و گلاب)،آهنگساز( زنده ياد روح اله خالقي)، و خواننده(غلامحسين بنان)،  از سوي اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر تهران ،مطابق روند قانونی متعارف،  اقدامات شايسته صورت پذيرد.

بر این اساس، همچنین برای جانمایی بهینهء این نمادملی، پیشنهاد میشود، خاستگاه تاریخی سرود ای ایران،که به هنگام  تجاوز متفقین (انگلیس و روسیه شوروی و امریکا) به خاک سرزمین مان ایران میباشد، مورد توجه مضاعف کارشناسان محترم قرار گیرد ، تا از کارکرد میهنی این سرود ،نهایت بهره مندی عمومی حاصل آید.

پر واضح است بارِ رواني و اجتماعيِ حاصل از چنين توجهاتي ، به نمادهايِ ملي مردمِ  اين سرزمين، در ايجادِ  روحيهء اميد ، و ارتقاء همدلي و صميميت عمومي ميان اقشار مختلف مردم، اثرگذاري هاي مثبتِ  خود را به همراه خواهد داشت.

با احترام رسول خادم

 

 

متن نامه:

 

جناب آقاي مهندس محسن هاشمي

 

رييس محترم شوراي اسلامي شهر تهران

 

با سلام

 

احتراماً ، ضمن تشكر از جنابعالي و همكاران محترم، درخصوص نامگذاري برخي از معابر،  به نام هنرمندانِ محترم اين مرز و بوم،همانگونه كه مستحضريد،  حفظ و حمايت از «سرمايه هايِ اجتماعي» جامعه ايران، و توجه به «نمادهاي ملي» اين سرزمين، بویژه در شرايط اجتماعي و اقتصاديِ  موجودِ كشور، ميتواند ، در ايجاد «انسجام اجتماعي» و«همبستگي عمومي»،  در ميانِ اقشار گوناگون  مردم ، و جلوگيري از «گسست اجتماعي»متاثر از تفاوتهای اقتصادی و فرهنگی جامعه،  موثر باشد. از اينرو،  نظر به جايگاه تاريخي و اجتماعیِ «سرود اي ايران، اي مرز پرگهر»،  كه جزئی از آثار ملي ثبت شدهء كشور(با شماره 1395ثبت میراث ملی) بوده و مورد علاقه اقشار و اقوام مختلف مردم  ايران زمین  است، و از خاستگاه و شأن  تاريخي لازم ، در احترام به عزت و استقلال ايران نیز برخوردار است، پيشنهاد مي شود نسبت به نامگذاري معابري در شأن و واجد شرايط ، به نام دست اندرکارانِ خلقِ این اثر ملی، اعم از سراينده ی شعر ( زنده ياد حسين گل و گلاب)،آهنگساز( زنده ياد روح اله خالقي)، و خواننده(غلامحسين بنان)،  از سوي اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر تهران ،مطابق روند قانونی متعارف،  اقدامات شايسته صورت پذيرد.

 

بر این اساس، همچنین برای جانمایی بهینهء این نمادملی، پیشنهاد میشود، خاستگاه تاریخی سرود ای ایران،که به هنگام  تجاوز متفقین (انگلیس و روسیه شوروی و امریکا) به خاک سرزمین مان ایران میباشد، مورد توجه مضاعف کارشناسان محترم قرار گیرد ، تا از کارکرد میهنی این سرود ،نهایت بهره مندی عمومی حاصل آید.

 

پر واضح است بارِ رواني و اجتماعيِ حاصل از چنين توجهاتي ، به نمادهايِ ملي مردمِ  اين سرزمين، در ايجادِ  روحيهء اميد ، و ارتقاء همدلي و صميميت عمومي ميان اقشار مختلف مردم، اثرگذاري هاي مثبتِ  خود را به همراه خواهد داشت.

 

با احترام رسول خادم

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید