فولكلور شايد نميرد !

0

موسیقی فارس-در اين فصل خاموش شدن ستارگان موسيقی نواحی با به روی صحنه رفتن گروه نام آشنا رستاک نور اميدی در دل خانواده موسيقی فولكلور روشن شد.
آخرين ساعات سه شنبه گروه رستاک پس از مدت ها برای اجرای «ميان خورشيد های هميشه» در برج ميلاد به روی صحنه رفت و با اجرای بی نظيرش سرمای هوا را بی معنا كرده كرد، گروه رستاک امشب و فردا شب نيز در برج ميلاد تهران برنامه خواهد داشت.
گروه رستاک كه اكنون بيش از ٢ دهه از فعاليتش می گذرد در ابتدا توسط سيامک سپهری تشكيل شد و برادران مرادی خوانندگان آن بودند، تازه ترين اثرش ميان خورشيد های هميشه است كه امسال توسط پخش هنر اول به توليد رسيده است.
كنسرت گروه رستاک با اجرای قطعه ای از منطقه هرمزگان آغاز شد و پس از آن با حضور عليرضا مير آقا به عنوان نوازنده مهمان ترومپت قطعه ای از ناحيه كرمان اجرا شد كه در آن صدای ترومپت به عنوان همتای غربی ساز سرنا به گوش ميرسد. در ابتدای قطعه بعدی با شنيدن صدای نی انبان نوبت به موسيقی بوشهر رسيد و با به روی صحنه آمدن محسن شريفيان سالن به اوج هيجان خود رسيد. تكنوازی و گروه نوازی های هماهنگ و ظريف دف كه توسط ياور احمدی در ميان و ابتدای قطعات كردی انجام ميشد با استقبال بسياری مواجه شد و در نهايت با نواختن ملودی آشنا بارون بارون توسط سرنا و دهل همخوانی حضار آغاز شد و پس از آن با حضور خواننده محلي گيلكی در كنار گروه رستاک قطعه رعنا نيز خوانده شد و در نهايت با حضور وحيد اسدالهی نوازنده ناقارا و پسرانش محمداسد اللهی نوازنده گارمان و رضا اسداللهی نوازنده ناقارا در كنار رقص لزگی قطعه آذری خاتمه دهنده برنامه بود.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید