ابوالحسن صبا

جشنواره
0

با اجرای آثاری از ابوالحسن صبا، حسین دهلوی، فرامرز پایور و کیوان ساکت

موسیقی فارس-ارکستر نغمه باران در جشنواره موسیقی فجر به روی صحنه رفت در بخش دوم…