بابک چمن آرا

گزارش
0

در نشستی داغ با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسیقی فارس- نشست«بررسی عملکرد دولت یازدهم در عرصه موسیقی» با گفتگوهای داغ فردین خلعتبری، بابک چمن آرا، هوشنگ کامکار، علی قمصری، سیدمحمد میرزمانی و علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.