جاوید عسگری

مصاحبه
0

جاوید عسگری در گفت وگو با موسیقی فارس:

قطعه «سردرگم» را در اینجا گوش کنید

اشعارآلبوم «هدیه یا باورکن» در انتظار مجوز است

موسیقی فارس – سارا صادقی: جاوید عسگری از انتشار تک آهنگ تازه خود تا جمع…