خشایار اعتمادی

اخبار
0

با داوری محمدعلی‌بهمنی، بهروز صفاریان، خشایار اعتمادی و فرشادحسا‌می‌

بزرگداشت زنده یاد بابک بیات و تجلیل از یک عمر فعالیت هنری پیشکسوت موسیقی پاپ استان گلستان: عطا یعقوبیان

موسیقی فارس-کارشناسان اولین برنامه هزارصدای شهرستان‌ها مشخص شدند. در این برنامه که پنج شنبه 13…