ساسان سرمدی

اخبار
0

آلبوم «هست شب» در شهرکتاب فرشته رونمایی می‌شود؛

موسیقی فارس: اولین آلبوم ساسان سرمدی براساس اشعار نیما یوشیج و با تنظیم محمدرضا اصغری،…