فرج علیپور

مصاحبه فرج علیپور
0

فرج علیپور بعداز مدتها ممنوع تصویری:

موسیقی فارس-فرج علیپور که امسال به عنوان چهره ماندگار موسیقی نواحی کشورمان مورد تقدیر قرار گرفت، 5 سال است که به خاطر یک پیام تبریک در صداوسیما ممنوع‌التصویر و صدا است.