برچسب: فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، حجت‌الاسلام دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، حسین علیشاپور، شهرام صارمی، ابوالفضل صادقی‌نژاد، ابوالفضل صادقی‌نژاد