مائده سامیر

مصاحبه
0

سعید مقیمی که شباهت ظاهری فراوانی با اندی دارد گفت:

موسیقی  فارس-مائده سامیر: یکی از خوانندگان پاپ ایران که شباهت ظاهری فراوانی با خواننده لس‌آنجلسی دارد،…